Pracownia CTP

Format dostarczanych plików

Przyjmujemy prace w postaci:

  • plików kompozytowych PDF z plików postscriptowych (PS),
  • plików kompozytowych postscriptowych (PS),
  • pliki powinny zawierać znaczniki ciecia lub linie bigowania (poza formatem netto),
  • minimalna wielkość spadów - 3 mm poza format obcięcia strony,
  • obszar wolny od tekstu - min 5 mm do wewnątrz od linii obcięcia,
  • prace zawierające wykrojnik lub maskę na lakier UV powinny być przysyłane w oddzielnych plikach z załączonym plikiem poglądowym w formacie .jpg lub .pdf.
  • przejścia tonalne i przezroczystości zamienione na mapy bitowe 350 dpi

Arkusz netto powinien być wycentrowany na stronie.

 

Pliki kompozytowe PDF

Dopuszcza się przyjecie plików PDF klienta, po spełnieniu określonych warunków. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, iż niedopuszczalne jest miedzy innymi:

  • stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych ICC, Lab, RGB lub innych,
  • w pracach drukowanych z CMYK-a, stosowanie elementów graficznych o niskiej rozdzielczości,
  • braku definicji fontów w plikach.
 

Pożądane nazwy plików

W celu usprawnienia współpracy z klientem proponujemy następujące nazewnictwo prac: np. 001_032_PodrecznikBiologia_A.ps ? plik zawierający strony według paginy od 1 do 32 podręcznika do biologii wersja pierwsza czyli A (w razie potrzeby wersja po korekcie będzie zaznaczona litera B).
 
Kolorystyka Wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK oraz kolorach dodatkowych (SPOT) zgodnie z kolorystyka druku. Każdy kolor dodatkowy oprócz kolorów CMYK, który ma być drukowany jako dodatkowy powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu (nazwa koloru). Jeżeli w zleceniu nie będzie takiej informacji to wszystkie kolory dodatkowe zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów CMYK.
 
Fonty Wszystkie czcionki użyte w pracy musza być dołączone do pliku Postscript lub PDF przekazanego do naświetlania albo zamienione na krzywe. 

 

Pobierz specyfikację w formacie PDF